xxs fej

“Mindössze húsz év alatt, mialatt a fotográfia új médiuma széles körű népszerűségre tett szert, a miniatúrafestészet művészete
eltűnt a történelem süllyesztőjében. A miniatúrafestők lassanként oly mértékben eltűntek a színről, hogy a tizenkilencedik
század végére azok többsége, akik még mindig e művészeti formát gyakorolták, már csak másolással foglalkoztak, sápadt imitációit
produkálva az előttük járó mesterek képeinek, akik saját koruk legnagyobb festőivel voltak egyenrangúak.” - írta Adrian
Darmon a fotográfia festészetre gyakorolt hatásáról.

A Bolt Galéria XXS című katalogusából,
Budapest, 2003