keresok fej

 

Munkáim általában archaikus fotótechnikával, fényképezőgép közbenjárása nélkül készülnek. 
A tárgyak „hűlt helyének” lenyomata, a fotogramnak a valósághoz való különleges viszonya érdekel.
Felvetődik a kérdés; milyen szerephez jut a bonyolult és lassú eljárással létrejövő, a fotográfia kezdeteit idéző, és annak alapvető összefüggéseit kutató képalkotó forma, a technikai képek korának vizuális pezsgésében.

 

Az interneten, egy meghatározott kereső-szó által megjelenő képek százait kicsinyítem le, olyan mértékben, hogy a képek felismerhetetlenül, szinte raszterpontokká zsugorodva egy új értelmezést nyernek.
Az így kapott képet negatívként használva, hagyományos fotótechnikai eljárással hozok létre olyan fénylenyomatot,
ahol a kivetített kép, és a fényérzékeny felület közé helyezett tárgy összefüggésben van, az eredetileg a keresőbe beírt szóval.


Gábor Enikő - Still life- Budapest, 2005