fotogram fej

Gábor Enikő a fiatal korosztály egy nagyon egyéni képviselője. Egy teljesen egyedülálló fotogram technikát fejlesztett ki és képeinek jó része ezzel készül. A fotogram, mint technika, nemzetközi szinten is ritka manapság és úgy érezzük, hogy ennek a Moholy-Nagyig visszanyúló technikának az alkalmazásával Gábor Enikő egy teljesen új minőséget teremtett ebben a műfajban. Gábor Enikő a fotogram szerelmese. Képei láttán, mindaz, amit a fotogramról tudni vélünk megkérdőjeleződik. Ennek a műfajnak teljesen új, sajátos értelmet ad, ma, itt a XXI. század elején. Nagyméretű fotogramjai egyszerre kézműves alkotások és a virtuális világgal való szembesülés eredményei. Ott vannak bennünk a hétköznapjaink, a mindennapi környezetünk, a konyhától az internetig. Gábor Enikő egy XXI. századi életérzés képi megfogalmazását egy olyan módon valósítja meg, a valóságainkat olyan eszközzel ejti csapdába, melynek ilyen lehetőségeit más nem fedezte még fel.

Surányi Mihály
Nessim Galéria